top of page

תרומה לזנגביל

באמצעות כרטיס אשראי באתר ישראל תורמת

באמצעות משלוח צ'ק לפקודת "האיגוד לצמחונות" לכתובת התיבונים 9, ירושלים


באמצעות העברה בנקאית לבנק הבינלאומי (קוד:
31) סניף רחביה (קוד: 013), חשבון מס' 293040

 

bottom of page