top of page

איך להימנע מתביעת דיבה

חלק משמעותי מהפעילות שלנו היא באמצעות הסברה והעברת מסרים - בשלטים וססמאות בהפגנות, בפרסומים ברשתות החברתיות ועוד. 

הכוח שלנו הוא בחשיפה של אמיתות עובדתיות מדויקות ובדבקות בלתי-מתפשרת בערכים ובעקרונות. זה מה שמעניק לדברים שלנו אמון ומשקל ציבורי. האינטגריטי של תנועות לשינוי חברתי מעניק להן עוצמה שמתחרה בעוצמות הכלכליות והחברתיות של המנגנונים שמשמרים את המצב הדכאני הקיים.

אחד הכלים שבהם בעלי אינטרסים מבקשים להשתיק את ההתנגדות להם, את המחאה ואת הזרימה החופשית של מידע הוא באמצעות תביעות השתקה, שמתבססות לא פעם על דיני איסור לשון הרע. הקפדה על דיוק עובדתי, לצד שמירה על כללי האצבע שמוצגים בעמוד זה, יכולות להגן עלינו מתביעות השתקה מסוג זה.

כללי האצבע שמובאים כאן נוסחו בסיוע עו"ד כרמל פומרנץ, שהקלטת סדנה בהשתתפותה מובאת בהמשך העמוד.
DIBA red.jpg
bottom of page