top of page

כלים לפעילות

GingerFBEventSquarePhoto2.jpg
איך להימנע
מתביעת דיבה
חופש הביטוי חיוני לשינוי חברתי, שנעזר בהעברת מסרים - בשלטים ובססמאות, בפרסומים ברשתות החברתיות ועוד.
 
הכוח של דברי-אמת ושל דבקות בעקרונות יכול להכריע גם מנגנוני דיכוי בעלי עוצמה חברתית וכלכלית. לכן, ישנו מאמץ מתמיד להשתיק קולות של התנגדות.
תביעות דיבה הפכו בשנים האחרונות לכלי נפוץ, שבו בעלי אינטרסים מבקשים להשתיק את ההתנגדות להם, לעצור את הזרימה החופשית של מידע, להתיש פעילות ופעילים, ולהרתיע אחרים מלהתבטא.
 
הכרות עם מספר כללי אצבע פשוטים יכולה לסייע לנו להתבטא ללא מורא, ולהגן על עצמנו ועל התנועות שאנו מעורבים בהן מפני תביעות דיבה.
ATT59836.jpg
הזכות להפגין
הזכות להפגין היא זכות יסוד, ואחד הכלים החשובים שיש לנו להביע מחאה, להביא את המסרים שלנו לציבור, להיכנס לסדר היום הציבורי, לדרוש שינוי ולהשפיע.

לפי פסיקת בג"ץ הדרישה לרישיון מראש להפגנות מסוימות מוגבלת רק להפגנות בנושאים פוליטיים במובן הצר של המלה, ואף זאת רק בנסיבות מוגדרות שקבועות בחוק. הפגנות שעניינן שחרור בעלי-חיים, הגנת הסביבה וכיוצא באלו אינן טעונות רישיון בשום מצב

עם זאת, גם הפגנות בנושאים אלו, שאינן טעונות רישיון, כפופות לכללים. מטרת הכללים היא מימוש אפקטיבי של הזכות להפגין, לצד צמצום הפגיעה באינטרסים אחרים (כגון שלוות חייהם של שכניו של איש ציבור). כללים אלו יכולים להתבטא במקום, בזמן ובאופן שבו תתנהל הפגנה.
IMG-20181213-WA0006.jpg
מחאה בשטח פרטי
מקומות רבים שיש לציבור גישה אליהם הם בבעלות פרטית. קניונים, למשל. 
הבעלות הפרטית אינה הופכת את המקומות האלו לאיים שחופש הביטוי לא תקף בהם. אם בחרת לקיים מחאה במקום כזה, כדאי להצטייד בחוות-הדעת המשפטית של עמותת תנו לחיות לחיות בנוגע להפגנה בשטח פרטי:
bottom of page