top of page

הוראות הגעה:

​זנגביל מצוי ברחוב בלפור ברחביה, בין שתי עמדות שמירה של בית-ראש הממשלה.

למגיעים מכיוון כיכר פריס ורחוב עזה, זהו הבית רביעי מימין על רחוב בלפור.

למגיעים מכיוון כיכר וינגייט, מכון ואן ליר, בית-הנשיא ותיאטרון ירושלים, זהו הבית הראשון משמאל אחרי המחסום המשטרתי.

הבית הוא בית פינתי, וכאשר הכניסה מרחוב בלפור חסומה, ניתן להיכנס מרחוב ברטנורא 11, דרך הגינה.

קווי אוטובוס שעוצרים בסמוך:

מהתחנה המרכזית: קווים 18, 74, 75, 78 לקרן היסוד פינת אחד העם, קו 32 לרחוב ארלוזורוב.

בנוסף עוצרים בקרבת מקום: קווים 7, 34, 71, 72, 77 (בקרן היסוד) ו-9, 17, 19, 22 (ברחוב עזה).​

למגיעים במכונית:

רחוב בלפור הוא רחוב חד-סטרי מכיוון רחוב ז'בונטיסקי לכיוון רחוב ברטנורא (הקטע בין ברטנורא לעזה חסום לתנועת כלי רכב). מכיוון עזה יש לנסוע ברחוב ארלוזורוב עד סופו, לפנות שמאלה ובכיכר שוב שמאלה לרחוב בלפור. חניה ניתן למצוא באחד מהרחובות באיזור או לחנות בחניה של תיאטרון ירושלים. עם זאת, אנו ממליצים לא להגיע בתחבורה פרטית.

כתובתנו:

רחוב בלפור 8,

ירושלים 92102

(בתוך מתחם בית-ראש הממשלה).

כאשר הכניסה מכיוון רחוב בלפור סגורה מטעמי ביטחון, ניתן להיכנס מרחוב עובדיה מברטנורא 11, דרך הגינה.

כיתבו לנו:​

Your details were sent successfully!

bottom of page